Home 2018-08-23T16:33:12+02:00

O NÁS

Národné tréningové centrum práce SK, n.o. pôvodne vzniklo v roku 2012 ako NTCP, n.o. s cieľom podporovať vzdelávanie mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a poskytovať im príležitosť pre získavanie praktických zručností. 10. 7. 2017 NTCP SK, n.o. prešlo kompletnou rekonštrukciou administratívy a rozšírilo svoje poslanie, víziu a pôsobenie na nadregionálnu úroveň – východné Slovensko – najmä Prešovský a Košický kraj. Členmi, zakladateľmi Národného tréningového centra, sú predstavitelia biznis sektora, ale aj ľudia s bohatými skúsenosťami v treťom sektore, či marketingu.

Sme tu preto, aby sme spájali rozumných ľudí, aby sme vytvorili platformu spolupráce tretieho a súkromného sektora, no najmä preto, aby sme bohaté praktické zručnosti a skúsenosti z rôznych oblastí odovzdávali ďalej a vytvárali tak konkurenčnú výhodu nielen mladých ľudí na trhu práce, ale aj prostredie, ktoré je inšpiratívnym miestom pre život.
Chceme spájať aj zdanlivo nespojiteľné oblasti, pretože sme presvedčení, že iba tak môžeme tvoriť niečo nové.

ZO ŠTATÚTU

Nezisková organizácia vnikla 10.7. 2017 a poskytuje tieto služby:
• Služby na podporu regionálneho a nadregionálneho rozvoja a zamestnanosti
/prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie/
• Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia
• Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien
• Vzdelávanie v oblasti získavania pracovných zručností a návykov, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizovanie školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva
• Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné technológie: /tvorba projektov a spracovanie žiadostí pre získavanie nenávratných finančných prostriedkov, projekty na podporu vedy a výskumu a získavania nových technológií, sprostredkovanie vedecko-technických informácií o investíciách zo zahraničia, prístup k novým technológiám a transferu know-how/

NAŠE SLUŽBY

Našim klientom ponúkame individuálne tréningy šité na mieru presne podľa ich požiadaviek s profesionálmi v danej oblasti.
Tréningy sú určené nielen jednotlivcom, ale aj tým podnikateľom, ktorým ďalší rozvoj ich zamestnancov nie je ľahostajný. Je tiež možné na základe vstupného auditu (napríklad prostredníctvom mystery shoppingu ) nastaviť vhodný set školení pre vašich zamestnancov. Tréningy prebiehajú buď v prirodzenom prostredí, to znamená, že prídeme za vami, alebo u nás, či on-line.

AKTUÁLNA PONUKA

Základy marketingu

Reklama

PR a on-line marketing

Copywriting

Instagram a Facebook